CRITERIS DE PUBLICACIÓ

Informació per als autors

Les propostes d’articles rebudes seran avaluades conforme al sistema de revisió anònima a càrrec d’un mínim de dos especialistes en la matèria (peer-review), que seran designats per l’Equip Editorial de la Revista. En cas de divergència d’opinions es recorrerà a l’opinió d’un tercer. El Consell de redacció decidirà, en el termini de tres mesos després de rebre l’original, si procedeix a publicar-lo a la vista dels informes emesos. No es tornaran els articles als autors però se’ls informarà  mitjançant una comunicació raonada. També s’acusarà recepció al moment de l’arribada dels articles.

El Consell de redacció es reserva igualment el dret a desestimar aquells articles que no compleixin les normes de presentació.

Els autors són responsables del contingut dels seus articles i de la seva veracitat. Es comprometen a proporcionar indicacions sobre les fonts d’informació. Són també responsables de la reproducció d’il·lustracions subjectes a drets d’autoria.

Normes per a la presentació d’originals a la revista

Les propostes d’articles, redactats en català, espanyol o francès, s’enviaran a l’Àngels Santa, de l’Àrea de Filologia Francesa, Universitat de Lleida, Plaça de Víctor Siurana , nº 1, 25003 Lleida (Espanya) o al correu electrònic: angels.santa@udl.cat.

Els articles s’han de trametre abans del 30 de setembre de cada any en el programa Word per PC. Els articles no tindran una llargada superior a 30.000 ó 33.000 signes les notes incloses. El text respectarà els usos pel que fa a l’ortografia, l’accentuació i la puntuació. Les cites es presentaran sagnades en referència al text de l’article i aniran sense cometes. Les cites breus es col·locaran en el text entre cometes. S’aconsella pel text en general la font: Times New Roman, 12 p, interlínea 1,5, per les cites sagnades al text 11p., per les notes a peu de pàgina, 10 p. El títol ha de figurar en l’idioma de l’article i en anglès; anirà centrat i en negreta. Els noms i els cognoms de l’autor en versaletes, davall i a la dreta, seguits, per aquest ordre, de la universitat a la que pertany i del seu correu electrònic.

Cada article anirà precedit de 4 resums d’unes 150 paraules, en català, francès, espanyol i anglès. Seguiran als resums les paraules clau representatives del contingut de l’article, segons l’esquema següent: Resum/ Paraules clau, Résumé/Mots Clés, Resumen/Palabras Clave, Abstract/Keywords.

Pel que fa a les referències bibliogràfiques, cal seguir les normes il·lustrades pels models següents:

  • Obra: René Bray, Molière, homme de théâtre, Paris, Mercure de France, 1954, p.45.
  • Article de publicació periòdica o capítol de recull col·lectiu: Moïse Le Yaouanc, “Les origines gasconnes de Renan”, Revue d’Histoire Littéraire de la France, mai-juin 1980, nº3, p.384-395; Robert Aulotte, “La Lucelle de Louis le Jars” in Mélanges d’histoire littéraire (XVIe-XVIIe siècle) offerts à Raymond Lebègue, Paris, Nizet, 1969, p. 69-80.
  • Publicació electrònica : Sylvie Laurent, « Le tiers-espace de Léonora Miano romancière afropéenne », Cahiers d’études africaines, nº 204, 2011. En ligne, <http://etudesafricaines.revues.org/16857>. Consulté le 27- 01-2017.

Les ressenyes aniran encapçalades per la referència complerta del llibre  ressenyat: nom de l’autor, títol, nom de l’editorial, lloc de l’edició, any de la publicació, i nombre de pàgines de l’obra. El nom de l’autor anirà al final del seu text. Només es podran fer ressenyes dels llibres enviats pels seus autors a la redacció de L’Ull crític (veure adreça senyalada més amunt per la recepció d’articles). L’equip editorial encarregarà les ressenyes, encara que s’admeten propostes sempre que vagin acompanyades per la tramesa del llibre a ressenyar.

   Darrera modificació: