Revista L'Ull Crític

Revista d’estudis de llengua i literatura franceses i francòfones. Nascuda amb la voluntat de difusió internacional dels resultats d’investigació acadèmica, recull articles originals i inèdits sobre els camps esmentats, així com sobre aspectes culturals, de literatura comparada, de recepció relacionats amb els anteriors. Inclou també notes o ressenyes bibliogràfiques d’obres publicades recentment.

Té una periodicitat biennal i està dirigida i coordinada per l’àrea de Filologia Francesa del Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida, editada i distribuïda per les Edicions de la Universitat de Lleida. Disposa d’ISSN i d’ISBN.

Ha rebut el Prix Cassiopée 2016 atorgat pel Cénacle Européen francophone Poésie* Art* Lettres a una revista internacional en llengua francesa. 

   Darrera modificació: